top of page

O PROJEKTU

U svijetu koji prolazi kroz promjene koje utječu na svakodnevni život pojedinca, suočeni smo i prepušteni sami sebi da bismo pronašli odgovarajuće mehanizme nošenja sa strahom koji ovakva objektivna neizvjesnost sa sobom nosi. Pandemijska kriza utječe na sve sfere čovjekovog života - od egzistencijalne i životne sigurnosti do odnosa s drugim ljudima. U nemogućnosti spoznaje o svršetku trenutačne krize, gdje je jedina sigurna spoznaja ona da su neke promjene trajne, potreba za sigurnošću iskristalizirala se kao kolektivno iskustvo.

Pojmovi sigurnosti i udobnosti dobili su, u vremenu i društvu koje operira na multitaskingu i prekarnim uvjetima rada, pejorativan predznak. Ipak, pandemijska kriza pokazala je kako su prostori, navike i rituali koje pojedincu pružaju sigurnost, u uvjetima prisilne izolacije i manjka poznatih društvenih aktivnosti, nužni za čovjekov osobni razvoj.

Osjećaji s kojima smo suočeni u situaciji koju kolektivno proživljavamo mogu se definirati kao tugovanje. Tugujemo zato što se svijet nepovratno mijenja, ne tješi nas privremenost ovog kolektivnog iskustva te u njegovoj prolaznosti ne uspijevamo pronaći utjehu.

Ovakva se tuga otkriva kao kolektivno iskustvo, ali se može okarakterizirati i kao anticipativno tugovanje*, tj. kao ona tuga koja se javlja kao odgovor na činjenicu da ni pojedinac ni kolektiv ne mogu biti sigurni u to što budućnost nosi. To je tuga koja “bježi” u budućnost i zamišlja najgore scenarije. Istovremeno svjesni da su poznati / ustaljeni / “normalni” obrasci suživota izgubljeni i ne pružaju nam emotivni oslonac koji nam pomaže u nošenju sa svakodnevnim stresorima, ostaje nam okrenuti se onim poznatim mehanizmimima nošenja s tugom - ritualima, navikama i stvarima u kojima smo naviknuli pronaći utjehu i sigurnost.

 

Projekt Komfortacije za cilj ima čitanjem probuditi osjećaj udobnosti i kolektivne sigurnosti – tekst (književni, teorijski) se u ovom slučaju otkriva kao polazišna točka za oblikovanje mehanizama nošenja s tugom s kojom smo suočeni danas. Kroz mjesečne čitalačke grupe i radijske emisije, tjedne newslettere te performativne radionice suprotstavljamo tzv. teorije udobnosti takozvanim teorijama straha, i na taj način potičemo sudionike i širu publiku da čitanjem ispune svoju svakodnevicu, pronađu utjehu i inspiraciju.

* Scott Berinato, That Discomfort You’re Feeling Is Grief (Harvard Business Review, 23. 3. 2020.)

COVER-WEB.png

Projekt Komfortacije provodi platforma Culture Hub Croatia u suradnji s community radijem KLFM.

Projekt se provodi od srpnja do prosinca 2021. godine, uz podršku Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske u sklopu Javnog poziva za predlaganje programa koji potiču čitanje i razvoj čitateljske publike u Republici Hrvatskoj za 2021. godinu.

Projekt obuhvaća mjesečne čitalačke grupe i radijske emisije, kurirani tjedni newsletter Impulsi udobnosti, performativne radionice i online forum koji je otvoren svim zainteresiranim pojedincima.

Program projekta Komfortacije u 2022. godini financiran je iz Fonda za kulturu Društva hrvatskih književnika, a obuhvaća čitalačke grupe i dvotjedni newsletter Impulsi udobnosti.

bottom of page